Full Stack Web Developer Roadmap🎱

WordPress, Woocomerce додано бонусом.
Їх не обов`язково вчити, щоб стати Full Stack Web Developer. 
Але освоївши їх ви зможете претендувати на посаду Full Stack WordPress Developer.
Також додано фреймворки Bootstrap та Laravel.

HTML (HyperText Markup Language) є мовою розмітки для створення веб-сторінок.

 1. Основи HTML:
  • Вступ до HTML
  • Структура документа
  • Теги і атрибути
  • Декларація DOCTYPE
  • Кодування символів
 2. Елементи тексту:
  • Заголовки (h1-h6)
  • Абзаци (p)
  • Списки (ul, ol, li, dl, dt, dd)
  • Вирівнювання та стилі тексту (strong, em, b, i)
 3. Гіперпосилання:
  • Тег a (як створити посилання)
  • Атрибути href, target, rel
  • Якорі
 4. Елементи мультимедіа:
  • Зображення (img)
  • Аудіо та відео (audio, video)
  • Атрибути src, alt, width, height
 5. Таблиці:
  • Теги table, tr, td, th, tbody, thead, tfoot
  • Атрибути rowspan, colspan
 6. Форми:
  • Тег form
  • Елементи введення: input, textarea, select, option, button
  • Типи input: text, password, checkbox, radio, submit, file
  • Атрибути action, method, name, value
 7. Семантичні елементи:
  • header, footer, article, section, aside, nav, main, figure, figcaption
 8. Фрейми:
  • iframe
  • Атрибути src, width, height, sandbox
 9. Мета-теги:
  • Теги head, title, meta
  • Атрибути charset, name, content
 10. Стилі та скрипти:
  • Теги style, script
  • Зовнішні файли стилів та скриптів
 11. Взаємодія з CSS:
  • Вступ до CSS
  • Селектори
  • Властивості та значення
 12. Додаткові елементи та атрибути:
  • Теги div, span
  • Атрибути class, id, data-*
  • Спеціальні символи та їхні коди
 13. HTML5 Нововведення:
  • Нові семантичні теги
  • Нові формати мультимедіа
  • Елементи форми HTML5
 14. Валідація та сумісність:
  • Валідація HTML-документів
  • Сумісність з різними браузерами
 15. Доступність:
  • Атрибути alt, role, aria-*
  • Створення веб-сторінок доступних для людей з обмеженими можливостями

CSS (Cascading Style Sheets) використовується для стилізації веб-сторінок, додавання макету, анімацій та інших візуальних ефектів до контенту, описаному за допомогою HTML.

 1. Основи CSS:
  • Вступ до CSS
  • Як підключити CSS (вбудований, зовнішній, внутрішній)
  • Селектори та властивості
  • Каскадування та спадкування
 2. Селектори:
  • Прості селектори (тег, клас, id)
  • Комбіновані селектори
  • Псевдокласи та псевдоелементи
  • Атрибутивні селектори
 3. Модель коробки (Box Model):
  • Margin, Border, Padding, Content
  • Властивості box-sizing та display
 4. Макет та позиціонування:
  • position (static, relative, absolute, fixed, sticky)
  • Flexbox
  • Grid
  • float та clear
  • z-index
 5. Типографіка:
  • Властивості шрифтів (font-family, font-size, font-weight, і так далі)
  • Відстані та вирівнювання тексту
 6. Кольори та фон:
  • Типи кольорів (hex, rgb, rgba, hsl, і так далі)
  • Властивості background
  • Градієнти
 7. Відгуки та анімації:
  • transition
  • transform
  • Ключові кадри (@keyframes)
  • animation
 8. Адаптивний дизайн:
  • Медіа-запити
  • Responsive vs Adaptive Design
  • Mobile First Design
 9. Розширені властивості та функції:
  • Властивості filter та clip-path
  • Властивості для роботи з зображеннями (object-fit)
  • Перемінні CSS (змінні)
 10. Практики та архітектура:
  • БЕМ, SMACSS, OOCSS, Atomic CSS
  • Організація коду та коментарі
 11. Препроцесори:
  • Sass, Less, Stylus
  • Перемінні, змішування, цикли та умови
 12. Сумісність та оптимізація:
  • Сумісність з різними браузерами
  • Використання Autoprefixer
  • Мінімізація та оптимізація CSS
 13. Фреймворки та бібліотеки:
  • Bootstrap, Foundation, Tailwind CSS
  • Reset.css та Normalize.css
 14. Інструменти та ресурси:
  • Розробницькі інструменти браузера
  • CSS лінтери та форматори
  • Онлайн-генератори (градієнтів, тіней, і так далі)

JavaScript є ключовою мовою програмування для веб-розробки та використовується для додавання інтерактивності до веб-сторінок.

 1. ООП в JavaScript:
  • Прототипна інгеренція
  • Класи в ES6
  • Конструктори та наслідування
 2. Основи JavaScript:
  • Вступ до JavaScript
  • Вставка JavaScript на сторінку
  • Синтаксис та структура
  • Змінні та типи даних
 3. Оператори та Керуючі конструкції:
  • Арифметичні оператори
  • Логічні оператори
  • Умовні конструкції (if, switch)
  • Цикли (for, while, do-while)
 4. Функції та область видимості:
  • Оголошення та виклик функцій
  • Callback-функції
  • Замикання
  • Arrow-функції
 5. Об’єкти, Масиви та JSON:
  • Створення та робота з об’єктами
  • Методи та властивості
  • Робота з масивами (методи, перебір)
  • JSON формат (розбір та серіалізація)
 6. ДОМ (Document Object Model):
  • Взаємодія з елементами сторінки
  • Обробка подій
  • Створення та зміна вмісту
 7. Асинхронність:
  • Callbacks
  • Проміси
  • Async/Await
  • Fetch API та XMLHttpRequest
 8. APIs і взаємодія з вебом:
  • Веб API (DOM, Geolocation, Web Storage)
  • Сторонні API (наприклад, Google Maps)
  • CORS
 9. ES6+ нововведення:
  • Let та Const
  • Template literals
  • Деструктуризація
  • Spread та Rest оператори
 10. Тестування та відлагодження:
  • Відлагоджувачі браузера
  • Юніт-тестування (Jasmine, Mocha, Jest)
 11. Фреймворки та бібліотеки:
  • React
  • Vue.js
  • Angular
  • jQuery
 12. Модульність і пакетні менеджери:
  • ES6 модулі
  • CommonJS
  • Webpack, Babel
  • npm та yarn
 13. Безпека в JavaScript:
  • XSS (Cross-Site Scripting)
  • CSRF (Cross-Site Request Forgery)
  • Безпечне зберігання даних
 14. Серверний JavaScript (Node.js):
  • Основи Node.js
  • npm, модулі
  • Фреймворки для розробки (Express.js)
 15. Розширені теми:
  • WebSockets
  • Service Workers
  • Progressive Web Apps (PWA)

Bootstrap – це відкритий інструментарій для розробки з HTML, CSS і JS.

 1. Вступ до Bootstrap:
  • Що таке Bootstrap?
  • Історія та версії Bootstrap
  • Встановлення та налаштування
 2. Базова структура:
  • Grid система
  • Контейнери
  • Рядки та колонки
 3. Компоненти Bootstrap:
  • Навігація (navbars, breadcrumbs)
  • Картки (cards)
  • Модальні вікна (modals)
  • Вспливаючі підказки (tooltips) та спливаючі вікна (popovers)
  • Каруселі
  • Алерти (alerts) та віджети повідомлень
  • Панелі вкладок та пілі (tabs and pills)
 4. Форми:
  • Базові елементи форм
  • Групи форм
  • Перевірка (validation)
  • Кастомні форми
 5. Типографіка та класи допомоги:
  • Заголовки, абзаци, списки
  • Вбудовані класи (напр., text-muted, text-center)
  • Класи для відображення та приховування
 6. Компоненти навігації:
  • Пагінація
  • Метки (badges)
  • Вказівники (indicators)
 7. Bootstrap іконки:
  • Вбудовані іконки (залежно від версії)
  • Інтеграція з іншими бібліотеками іконок
 8. Розширення та утиліти:
  • Класи для позиціонування
  • Змінні та міксіни
  • Утиліти для границь, відступів та інше
 9. Реактивний дизайн:
  • Media queries
  • Компоненти та класи для реактивності
  • Тестування на різних пристроях
 10. Темізація та налаштування:
  • Кастомізація змінних SCSS
  • Створення власних тем
  • Застосування тем з Bootstrap themes
 11. Розширення та плагіни:
  • Використання JavaScript плагінів
  • Інтеграція з іншими бібліотеками і фреймворками
 12. Спільнота та ресурси:
  • Офіційна документація
  • Туторіали та приклади
  • Форуми підтримки та конференції
 13. Завдання та робочий процес розробника:
  • Інструменти для збірки (build tools) та автоматизації завдань
  • Інтеграція з системами контролю версій (наприклад, Git)

PHP (Hypertext Preprocessor) є популярною серверною мовою програмування, яка використовується для розробки веб-додатків.

 1. Основи PHP:
  • Вступ до PHP
  • Встановлення та налаштування
  • Синтаксис
  • Змінні та типи даних
 2. Керуючі конструкції:
  • Умовні оператори (if, else, switch)
  • Цикли (for, while, foreach)
  • Керування потоком (break, continue, return)
 3. Робота з рядками:
  • Основні функції для рядків
  • Регулярні вирази (preg_* функції)
 4. Масиви:
  • Основи масивів
  • Асоціативні масиви
  • Функції для роботи з масивами
 5. Функції:
  • Визначення та виклик функцій
  • Передача параметрів
  • Анонімні функції та замикання
 6. ООП в PHP:
  • Класи та об’єкти
  • Наслідування
  • Інтерфейси та трейти
  • Простори імен (namespaces)
  • Автозавантаження класів
 7. Робота з файлами:
  • Читання та запис файлів
  • Робота з директоріями
  • Виключення та обробка помилок
 8. Робота з формами:
  • Отримання даних з форм
  • Валідація та фільтрація введення
 9. Безпека:
  • SQL Injection
  • XSS (Cross-Site Scripting)
  • CSRF (Cross-Site Request Forgery)
  • Паролі та шифрування
 10. Робота з базами даних:
  • MySQL / MariaDB з PHP
  • PDO (PHP Data Objects)
  • ORM (наприклад, Doctrine)
 11. Сесії та куки:
  • Управління сесіями
  • Використання куків
 12. PHP Frameworks:
  • Laravel
  • Symfony
  • CodeIgniter
  • Zend
  • Phalcon
 13. Розширені теми:
  • Composer (менеджер залежностей)
  • PSR стандарти
  • RESTful API в PHP
  • WebSocket у PHP
 14. Оптимізація та налаштування:
  • Профілювання коду
  • Кешування (опкеш, Memcached)
 15. Тестування та відлагодження:
  • Юніт-тестування (PHPUnit)
  • Відлагодження (Xdebug)

Laravel – це популярний PHP фреймворк для розробки веб-додатків.

 1. Вступ до Laravel:
  • Що таке Laravel?
  • Історія та версії Laravel
  • Встановлення та налаштування
 2. Основи Laravel:
  • Життєвий цикл запиту
  • Сервіс-провайдери та сервіс-контейнери
  • Фасади
  • Конфігурація та оточення
 3. Робота з даними:
  • Eloquent ORM
  • Міграції та seeds
  • Взаємодія з базою даних
  • Запити до БД і побудовник запитів
 4. Маршрутизація:
  • Основи маршрутизації
  • Middleware
  • Іменовані маршрути та групування
 5. Безпека:
  • Аутентифікація та авторизація
  • Захист від SQL-ін’єкцій та XSS-атак
  • CSRF-захист
 6. Відображення даних:
  • Blade шаблонізатор
  • Компоненти та слоти
  • Відкладене завантаження даних
 7. API та RESTful:
  • Розробка API з Laravel
  • Ресурси та відповіді JSON
  • Токени і аутентифікація API
 8. Тестування:
  • Основи тестування в Laravel
  • Feature та Unit тести
  • Моки і фасади
 9. Зберігання та файли:
  • Зберігання в хмарі (Laravel Flysystem)
  • Завантаження файлів
  • Сесії і кешування
 10. Події та робочі черги:
  • Система подій в Laravel
  • Інструменти для роботи з чергами
  • Задачі, які виконуються в певний час (Task Scheduling)
 11. Розширення та пакети:
  • Популярні пакети для Laravel
  • Створення та публікація власних пакетів
  • Service providers та package discovery
 12. Високодоступність та оптимізація:
  • Конфігурація та оптимізація сервера
  • Горизонтальне масштабування
  • Профілювання та моніторинг
 13. Інструменти розробника:
  • Artisan консоль
  • Tinker
  • Додаткові інструменти для розробки (Telescope, Debugbar)

Бази Даних, вони можуть бути різноманітними і слугувати різним цілям.

 1. Реляційні бази даних (RDBMS):
  • Основи реляційних БД (табличні структури, зв’язки, нормалізація)
  • SQL (запити, об’єднання, субзапити)
  • Транзакції та блокування
  • Процедури, тригери, функції
  • Оптимізація та індексація
  • Приклади: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server
 2. NoSQL бази даних:
  • Основи NoSQL
  • Документні бази даних (MongoDB, CouchDB)
  • Ключ-значення (Redis, Riak)
  • Колоночні бази даних (Cassandra, HBase)
  • Графові бази даних (Neo4j, OrientDB)
 3. Об’єктно-орієнтовані бази даних:
  • Основи об’єктного зберігання
  • Моделювання даних
  • Запити та маніпуляції об’єктами
  • Приклади: db4o, ObjectDB
 4. In-memory бази даних:
  • Особливості роботи в пам’яті
  • Використання для кешування
  • Передовання даних
  • Приклади: Redis, Memcached
 5. Часові ряди бази даних (Time Series DB):
  • Основи зберігання часових рядів
  • Моделювання часових даних
  • Оптимізація запитів
  • Приклади: InfluxDB, TimescaleDB
 6. Просторові бази даних:
  • Зберігання геометричних даних
  • Просторові індекси
  • Запити на основі локації
  • Приклади: PostGIS (розширення для PostgreSQL), MySQL Spatial Extensions
 7. Розподілені бази даних:
  • Принципи розподіленого зберігання
  • Партитування та реплікація
  • Зберігання даних в шкалуємих системах
  • Приклади: Cassandra, CockroachDB
 8. Повний текстовий пошук бази даних:
  • Індексація тексту
  • Ранжировані запити
  • Фільтрація та групування результатів
  • Приклади: Elasticsearch, Solr
 9. Хмарні рішення для баз даних:
  • Характеристики хмарного зберігання
  • Сервіси баз даних як сервіс (DBaaS)
  • Масштабування та резервне копіювання в хмарі
  • Приклади: Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure SQL Database
 10. Оптимізація та профілювання:
  • Інструменти моніторингу
  • Профілювання запитів
  • Тюнінг параметрів бази даних

MySQL:

 1. Основи MySQL:
  • Історія та версії MySQL
  • Встановлення та налаштування
  • Створення бази даних і таблиць
 2. SQL і MySQL:
  • Основні SQL-запити (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
  • JOIN-операції
  • Субзапити
 3. Оптимізація MySQL:
  • Індексація
  • План запиту
  • Оптимізація запитів
 4. Безпека:
  • Управління користувачами та привілеями
  • Шифрування даних
  • Резервне копіювання та відновлення
 5. Розширені можливості:
  • Stored procedures та тригери
  • Транзакції
  • Партитування таблиць

PostgreSQL:

 1. Основи PostgreSQL:
  • Історія та версії PostgreSQL
  • Встановлення та налаштування
  • Створення бази даних і таблиць
 2. SQL і PostgreSQL:
  • Основні SQL-запити
  • WINDOW-функції
  • Common Table Expressions (CTE)
 3. Оптимізація PostgreSQL:
  • Індексація та типи індексів
  • Використання EXPLAIN
  • Матеріалізовані перегляди
 4. Розширені можливості:
  • JSON та JSONB
  • Хранимі процедури та тригери
  • PostGIS (просторові дані)
 5. Безпека та управління:
  • Управління користувачами та ролями
  • Логування та моніторинг
  • Резервне копіювання та PITR

MongoDB:

 1. Основи MongoDB:
  • Історія та версії MongoDB
  • Встановлення та налаштування
  • Базова структура (документи, колекції)
 2. Робота з даними:
  • CRUD-операції
  • Aggregation Framework
  • MapReduce
 3. Індексація та оптимізація:
  • Типи індексів в MongoDB
  • Оптимізація запитів
  • Особливості зберігання
 4. Розширені можливості:
  • GridFS (зберігання файлів)
  • Транзакції
  • Change Streams та реактивність
 5. Розподіл та реплікація:
  • Sharding
  • Реплікаційні набори
  • Диспетчеризація запитів

WordPress є однією з найпопулярніших систем управління контентом (CMS) у світі.

 1. Вступ до WordPress:
  • Що таке WordPress?
  • Відмінності між WordPress.com та WordPress.org
  • Встановлення WordPress
 2. Теми WordPress:
  • Вибір теми
  • Встановлення та налаштування теми
  • Розробка власних тем
  • Дитячі теми (child themes)
 3. Плагіни WordPress:
  • Що таке плагіни?
  • Вибір, встановлення та активація плагінів
  • Розробка власних плагінів
 4. Контент та публікація:
  • Записи vs. Сторінки
  • Категорії та теги
  • Засоби редагування контенту (Gutenberg editor)
 5. Медіа в WordPress:
  • Додавання та редагування зображень
  • Відео та аудіо
  • Бібліотека медіа
 6. Коментарі та взаємодія з користувачами:
  • Управління коментарями
  • Ролі користувачів
  • Реєстрація та авторизація користувачів
 7. Настройки WordPress:
  • Загальні настройки
  • Читання та запис
  • Посилання і постійні посилання
 8. Безпека WordPress:
  • Захист від взломів
  • Резервне копіювання
  • SSL та шифрування
 9. Оптимізація та швидкість:
  • Кешування
  • Оптимізація зображень
  • Вибір надійного хостингу
 10. SEO (пошукова оптимізація):
  • Основи SEO для WordPress
  • Плагіни для SEO (наприклад, Yoast SEO)
  • Структура посилань та sitemaps
 11. Електронна комерція на WordPress:
  • WooCommerce: вступ та настройка
  • Додавання продуктів
  • Платіжні шлюзи
 12. Розширені теми:
  • Мультисайт (Multisite) налаштування
  • Створення типів записів на замовлення (custom post types)
  • Використання API WordPress
 13. Інтеграція та розширення:
  • Інтеграція з соціальними мережами
  • Використання зовнішніх сервісів та API
 14. Завдання та робочий процес розробника:
  • Локальна розробка WordPress
  • Використання систем контролю версій (наприклад, Git)
  • Автоматизація завдань (Gulp, Webpack)
 15. Спільнота та ресурси:
  • Офіційні ресурси та документація
  • Форуми підтримки
  • WordPress Meetups та WordCamps

WooCommerce є однією з найпопулярніших платформ для електронної комерції, яка інтегрована з WordPress.

 1. Вступ до WooCommerce:
  • Що таке WooCommerce?
  • Встановлення та налаштування
  • Перші кроки з WooCommerce
 2. Товари в WooCommerce:
  • Створення товарів
  • Варіації товарів та атрибути
  • Управління запасами товарів
  • Імпорт та експорт товарів
 3. Теми і дизайн для WooCommerce:
  • Вибір WooCommerce-сумісної теми
  • Адаптація теми для магазину
  • Розробка власної теми для WooCommerce
 4. Плагіни та розширення:
  • Популярні плагіни для WooCommerce
  • Розширення функціоналу магазину
  • Безпека плагінів
 5. Оформлення замовлення:
  • Налаштування корзини та оформлення замовлення
  • Налаштування способів оплати (наприклад, PayPal, Stripe)
  • Встановлення податків та доставки
 6. Клієнти та облікові записи:
  • Управління обліковими записами клієнтів
  • Налаштування реєстрації та входу
  • Системи лояльності та нагород
 7. Маркетинг і просування:
  • Купони та знижки
  • Продажі та акції
  • Електронна пошта та маркетингова автоматизація
 8. Звіти та аналітика:
  • Аналіз продажів та доходів
  • Відслідковування поведінки користувачів
  • Інтеграція з аналітичними інструментами
 9. Безпека та оптимізація:
  • Безпека магазину та платежів
  • Резервне копіювання та відновлення
  • Кешування та оптимізація швидкості
 10. Післяпродажне обслуговування:
  • Управління замовленнями
  • Повернення та відміни
  • Підтримка клієнтів
 11. Мультимовність та локалізація:
  • Встановлення мови магазину
  • Використання плагінів для багатомовності
  • Локалізація платежів та доставки
 12. Інтеграція з іншими платформами та сервісами:
  • Соціальні мережі
  • CRM-системи
  • ERP-інтеграція
 13. Розширені теми:
  • Subscriptions та періодичні платежі
  • Використання API WooCommerce
  • Мобільні додатки для WooCommerce

Сила веб розробника могутна, падаване.

Вчи, твори, веб створюй!

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Прокрутити вгору